2012-05-07 Kick-off för HögLösningar

http://svtplay.se/v/2795717/tvarsnytt/7_5_19_15?sb,p103376,2,f,-1 (8,48 min)

http://na.se/nyheter/kumla/1.1648903-elever-ska-forska-pa-hoglosningar


RSS 2.0